Коректно отношение и разумни цени

Запитване

Общи условия

 

Онлайн магазинЮБИС”

Обща информация

Описаните на тази страница  Общи условия уреждат взаимоотношенията на основание Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП  между  Онлайн магазин, ЮБИС с пълно търговско име ”ЮБИС-ЕООД”, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ  и потребителят, който ползва услугите на сайта, наричан по-долу КЛИЕНТ.

Онлайн магазин ЮБИС - www.ubis.bg служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на широка гама стоки – строителни материали, бои, латекси и строителна химия, ел.материали, осветление, железария, ВиК, отопление и вентилация, машини и консумативи, уреди за дома, стоки за бита.

КЛИЕНТЪТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и е длъжен да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да обновява, допълва или променя Общите условия съобразно изискванията на потребителското и търговското право, както и всички нормативни актове, действащи в Република България.  

1.Общи условия

1.1 За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА е необходимо КЛИЕНТЪТ  да се регистрира доброволно и безплатно от регистрационната форма. Регистрацията изисква КЛИЕНТЪТ  да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес , при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура и адрес за доставка попълнени на кирилица. 

1.3. При успешна регистрация КЛИЕНТЪТ ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име и парола, с които ще може да влиза и ползва създадения профил в Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. При некоректно посочени данни, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създаденият профил

1.5. В Онлайн магазин ЮБИС - www.ubis.bg, съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни  характеристики; крайна цена на продукта в лева /включен ДДС/, цена за доставка

1.6.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на покупка. 

1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. КЛИЕНТЪТ  заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

          

2. Поръчка на стоки

2.1. КЛИЕНТЪТ  може да закупи стоки и услуги онлайн от www.ubis.bg след като влезе в профила си през използваната връзка «Вход» с потребителско име и парола.

2.2. КЛИЕНТЪТ  избира конкретен продукт , чрез кликване върху бутона «КУПИ» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница. 

2.3.КЛИЕНТЪТ  може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

2.4.КЛИЕНТЪТ  потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка , ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране  адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

2.5. С натискането на бутона във формата за регистрация се съгласявате с общите условия.

2.6. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка, от което произтича задължение за плащане от КЛИЕНТЪТ  за закупената от него стока онлайн.

2.7. При успешно направена поръчка КЛИЕНТЪТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с данни за направената поръчка: номер на поръчка,код за онлайн достъп, обща стойност на поръчката, линк за преглед на поръчката онлайн

2.8. При некоректно попълнени данни на КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

2.9. Регистрираният КЛИЕНТ има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

2.10. След постъпване на поръчката служител на ТЪРГОВЕЦА се свързва с КЛИЕНТА  и уточнява детайли относно изпълнението на поръчката и доставката. Поръчки направени в неработни дни и официални празници се потвърждават в първия работен ден

2.11. При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява КЛИЕНТА, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

3. Методи за плащане

3.1.КЛИЕНТЪТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

 

 • Наложен платеж - ЕКОНТ
 • Банков превод -по сметка на ТЪРГОВЕЦА

3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

3.3. Чрез доброволно избран метод за плащане КЛИЕНТЪТ  извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

3.4. Поръчки с метод на плащане  банков превод,  се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.       

4.  Доставка

4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма  или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от КЛИЕНТА, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

4.3. Цената за доставка, е включена в общата стойност на фактурата, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

4.4. Поради разнородната стока която предлагаме цената за доставка се уточнява допълнително след постъпване на поръчката.  

4.5. Поръчките се доставят до адрес на клиента /до входа на сградата, при осигурен достъп/  или до офис на куриерска фирма

4.6. Поръчани стоки чрез Онлайн магазин ЮБИС - www.ubis.bg се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок  от 2 до 5 работни дни, в зависимост от наличността на поръчаният продукт. За  гр. София и гр. Елин Пелин се изпълняват и бързи доставки 24-48 часа, след потвърдена наличност.

 4.7. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

 4.8. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  КЛИЕНТА, независимо от причините на забавянето.

 4.9. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

 4.10. Стоката се предава на КЛИЕНТА  срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката.

4.11. КЛИЕНТЪТ  оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

4.12.С полагането на подпис на приемо-предавателен документ КЛИЕНТЪТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

4.13. При невъзможност КЛИЕНТЪТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

4.14. В случай, че КЛИЕНТЪТ  не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

4.15. В случай, че КЛИЕНТЪТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

4.16. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху КЛИЕНТЪТ в момента, в който той  или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

5.  Гаранция

5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на КЛИЕНТЪТ  стока, която съответства на договора за продажба

5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на КЛИЕНТЪТ  стока с поета търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба не по-малко от 2 /две/ години, считано от датата на доставка.

5.3. КЛИЕНТЪТ получава от ТЪРГОВЕЦА търговска гаранция в писмена форма, съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.

5.4. ТЪРГОВЕЦЪТ удовлетворява искане за разваляне на договор  за продажба и възстановява заплатена от КЛИЕНТА сума, след удовлетворяване на 3 /три/ рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията по чл.115 от ЗЗП

 6. Рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние    

6.1.При получаването на стоката, КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В присъствие на лицето, извършващо доставката се съставя констативен протокол за наличие на дефекти и липси в окомплектовката и КЛИЕНТЪТ  отказва да получи пратката.

6.2. В случай, че КЛИЕНТЪТ  не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап  за транспортни дефекти

6.3. В случай, че КЛИЕНТЪТ  е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на КЛИЕНТЪТ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. КЛИЕНТЪТ  отправя претенции към избраният от него превозвач.

6.3.КЛИЕНТЪТ , който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .

6.4.КЛИЕНТЪТ  информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на КЛИЕНТЪТ  незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

6.5. КЛИЕНТЪТ  връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

6.7. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената сума, платена от КЛИЕНТА , включително с разходите за доставка, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на КЛИЕНТЪТ  да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство,  използвано от КЛИЕНТА . При неспазване на срока за връщане на стоката от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от потребителя.

6.8. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на КЛИЕНТА  намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на КЛИЕНТА остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на КЛИЕНТА  остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.

6.9.ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако  КЛИЕНТЪТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения.

6.10. В случай на обстоятелствата посочени в т.6.1, 6.2 и 6.3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

7. Защита на лични данни

7.1. По смисъла на Закона за защита  на личните данни „ЮБИСЕООД  е регистриран Администратор на лични данни в регистъра  на администраторите съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.

7.2. С приемането на настоящите общи условия КЛИЕНТЪТ дава безсрочно и  безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦА и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както за акция, маркетингови активности и др. незабранени от законодателството цели, организирани от ТЪРГОВЕЦА.

7.3. КЛИЕНТЪТ  по всяко време може да изиска с писмена отмяна предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ТЪРГОВЕЦА като администратор на лични данни

7.4. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира изрично пред КЛИЕНТА , че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни или други цели. 

7.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация за администратора на лични данни:

ЮБИС ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131104891, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Дунавски Лебед №38 Тел: 02 9464020; e-mail: ubis_bg@yahoo.com

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • При предвидено задължение по закон
 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договорр;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • изготвяне на потребителски профил
 • лични данни за контакт- адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;
 • пощенски оператори и куриерски фирми;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).
 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • имена;
  • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
  • Достъп до собствените си лични данни;
  • Коригиране (ако данните са неточни);
  • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
  • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
  • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
  • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
  • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
  • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
  • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
  • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

      

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

 

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите

 

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответноте съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на:

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

     

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Дата: 02,01,2018

шаблоны joomla

Каталог

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ТУХЛИ И АКСЕСОАРИ
ТУХЛИ
ГАЗОБЕТОН
КОМИННИ , КОЛОННИ ТЕЛА
КЕРЕМИДИ И АКСЕСОАРИ ЗА ПОКРИВ
КЕРЕМИДИ БЕТОННИ
КЕРЕМИДИ КЕРАМИЧНИ
КЕРЕМИДИ БИТУМНИ
ВЪЛНООБРАЗНИ ПЛОСКОСТИ
ФОЛИЯ ПОД ПОКРИВНИ
ИЗХОДИ И ПРОЗОРЦИ
УЛУЦИ
ОБШИВКИ
СУХО СТРОИТЕЛСТВО,(ГИПСОКАРТОН)
ГИПСОКАРТОН
ГИПСОКАРТОН ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ
ГИПСОКАРТОН ГРУНД
ГИПСОКАРТОН АКСЕСОАРИ
ГИПСОКАРТОН КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ,(ТИС)
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ EPS,
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ XPS,
ВАТА
ФИНИШНИ ПОКРИТИЯ
ТИС АКСЕСОАРИ
СТРОИТЕЛНИ СУХИ СМЕСИ
ТИС ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ
ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ
ЗАМАЗКИ И НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ
ЗИДАРСКИ МАТЕРИАЛИ
МАШИННИ МАЗИЛКИ
СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ
ГРУНД СТРОИТЕЛЕН
ФУГИРАЩИ СМЕСИ ЗА КЕРАМИКА
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ РУЛОННА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СУХА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТЕЧНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ГРУНД
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ АКСЕСОАРИ
ГЕОТЕКСТИЛ, МЕМБРАНА
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ
ГРЕДИ
ЛАМПЕРИЯ
ДЪСКИ
OSB
ШПЕРПЛАТ, КОФРАЖНИ КОЛОНИ
МЕТАЛИ
ЖЕЛЯЗО
ЛАМАРИНА
СТРОИТЕЛНИ МРЕЖИ
ОГРАДНИ МРЕЖИ
ТЕЛОВЕ
ПИРОНИ
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ
СЕГМЕНТНИ ДЕКОРАТИВНИ БЛОКЧЕТА
НАСТИЛКИ БЕТОНОВИ
УЛЕИ,КОЛОВЕ
ПОЛИМЕР БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ
ГНАЙС
КОНСУМАТИВИ СТРОИТЕЛНИ
НАЙЛОН ЧУВАЛИ
СТРЕЧ
ПОКРИВАЛА
ХАРТИЕНО ТИКСО, ЛЕНТИ
ЪГЛИ, ЛАЙСНИ,ФИКСАТОРИ
БОЯ,СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ
БОИ ЗА СТЕНИ И ФАСАДИ
ЛАТЕКС
ФАСАГЕН
ЕФЕКТНИ ПОКРИТИЯ
ГРУНД ЗА СТЕНИ
ОЦВЕТИТЕЛИ ЛАТЕКС
БОИ, ЛАКОВЕ,ГРУНДОВЕ
БОЯ АЛКИДНА
БОЯ ВОДНА ОСНОВА
БОЯ ОКСИДНА,ПОСТНА
ЛАК АЛКИДЕН
ЛАК ВОДНА ОСНОВА
БАЙЦ
ИМПРЕГНАТОРИ ЗА ДЪРВО
ПРЕПАРАТИ ЗА МЕТАЛ
ГРУНДОВЕ
РАЗРЕДИТЕЛИ
АНТИФРИЗ,ГАЗ,СПИРТ,ТЕЧ
ШПАКЛОВКИ, КИТОВЕ
СПРЕЙ
СПРЕЙ ЦВЕТЕН
СПРЕЙ ТЕХНИЧЕСКИ
СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ
СИЛИКОНИ
ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
ТЕХНИЧЕСКИ И МОМЕНТНИ ЛЕПИЛА
АВТО ПРОДУКТИ
АВТО БОЯ, КИТ, ГРУНД
АВТО АКСЕСОАРИ
АВТО КОЗМЕТИКА
ЕЛ.МАТЕРИАЛИ
КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ
ЩЕПСЕЛИ
ФАСУНГИ
РАЗКЛОНИТЕЛИ
КОНЗОЛИ,РАЗКЛ. КУТИИ
ТАБЛА,ТАП
КАБЕЛНИ КАНАЛИ, ЕЛ.СКАРИ
КАБЕЛИ
МОСТОВИ
СВТ
ШВПС
КОАКСИАЛНИ
ПРОВОДНИЦИ
КАБЕЛИ ДРУГИ
ШКПЛ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ БОЙЛЕР
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПЕЧКА
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ХЛАДИЛНИК
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ДРУГИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЕРАЛНИ
ГРАФИТНИ ЧЕТКИ
ЛАГЕРИ
ОСВЕТЛЕНИЕ
СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ
ЕНЕРГО СПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ
СПЕЦИАЛНИ ЛАМПИ
ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ
ХАЛОГЕННИ ЛАМПИ 12V
ХАЛОГЕННИ ЛАМПИ 220V
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
ПЛАФОНИЕРИ
АПЛИЦИ
ПОЛИЛЕИ,ПЕНДЕЛИ
СПОТ ОСВЕТЛЕНИЕ
НАСТОЛНИ ЛАМПИ
ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА БАНЯ
ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ГРАДИНА
ПРОЖЕКТОРИ, ФЕНЕРИ
ЛУМИНИСЦЕНТНИ ТЕЛА
ЛУНИ
ЕЛЕКТРОИНСЕКТИЦИДНИ ТЕЛА
ЕВАКУАЦИОННИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
УЛИЧНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
СТЪКЛА, РАЗСЕЙВАТЕЛИ
СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ
LED ЛАМПИ
LED ЛЕНТИ
LED ТЕЛА
LED ПРОЖЕКТОРИ
LED ТРАНСФОРМАТОРИ
LED КОМПОНЕНТИ
АКСЕСОАРИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
СЕНЗОРИ ЗА ДВИЖЕНИЕ
ЕЛЕКТРОННИ ТРАНСФОРМАТОРИ
ДРОСЕЛИ СТАРТЕРИ
УРЕДИ ЗА ДОМА
БОЙЛЕРИ
БОЙЛЕРИ ПРОТОЧНИ
БОЙЛЕРИ С ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ
БОЙЛЕРИ СЪС СЕРПЕНТИНА
БЯЛА ТЕХНИКА
МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ
КОТЛОНИ
ПЕРАЛНИ МАШИНИ
ХЛАДИЛНИЦИ ФРИЗЕРИ
АСПИРАТОРИ
СКАРИ
ПАСАТОРИ
МЕСОМЕЛАЧКИ
СОКОИЗТИСКВАЧКИ
ТОСТЕРИ
КАНИ, ДИСПЕНСЕРИ
ЮТИИ
ПРАХОСМУКАЧКИ
ФРИТЮРНИЦИ
КАФЕМАШИНИ
СЕШОАРИ
МАШИ, ПРЕСИ ЗА КОСА
МАШИНКИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
РАДИО ЧАСОВНИЦИ, ПЛЕАРИ,ДОМАШНО КИНО
ВЕНТИЛАТОРИ
ДРЕБНИ УРЕДИ
ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ
ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ
КОНВЕКТОРИ
ПЕЧКИ ЗА БАНЯ
ГАЗОВИ УРЕДИ
КОТЛОНИ ПЕЧКИ ГАЗ
БУТИЛКИ ГАЗ
ВЕНТИЛИ ГАЗ
КЪМПИНГ ГАЗ
МАРКУЧИ ГАЗ
АКСЕСОАРИ ГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ГАЗОВИ УРЕДИ
СОЛАРНИ СИСТЕМИ
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ И ЧАСТИ ЗА СОЛАРНИ С-МИ
ЦЯЛОСТНИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ
КОНСУМАТИВИ УРЕДИ ЗА ДОМА
МАШИНИ И КОНСУМАТИВИ
МАШИНИ
ПЕРФОРАТОРИ
КЪРТАЧИ
БОРМАШИНИ
ЪГЛОШЛАЙФИ
ВИБРОШЛАЙФИ
ПРОБОДНИ ТРИОНИ
ЦИРКУЛЯРИ
ПИСТОЛЕТИ ГОР.ВЪЗДУХ
ПОЯЛНИЦИ
ЕЛ. ИНСТРУМЕНТИ ДРУГИ
ВОДОСТРУЙКИ
МАШИНИ ГРАДИНСКИ
ТРИМЕРИ
КОСАЧКИ
ВЕРИЖНИ ТРИОНИ
ИНСТРУМЕНТИ ГРАДИНСКИ ДРУГИ
ПНЕВМАТИКА
КОМПРЕСОРИ
ПИСТОЛЕТИ
КОМПОНЕНТИ ЗА ПНЕВМАТИКА
ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
МАШИНИ РАЗНИ
ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА
ГЕНЕРАТОРИ
ЗАРЯДНИ
КОНСУМАТИВИ МАШИНИ
ДИСКОВЕ,КАМЪНИ
ЕЛЕКТРОДИ,ТЕЛ
СВРЕДЛА, ШИЛА СЕКАЧИ
НОЖ ЗА ПРОБОДЕН ТРИОН
ТЕЛЕНИ ЧЕТКИ ЗА МАШИНИ
КОРДИ
ТИНОЛ,КОЛОФОН
ШКУРКИ ЗА МАШИНИ
АКСЕСОАРИ ЗА МАШИНИ
ЖЕЛЕЗАРИЯ
ЕЛЕМЕНТИ ЗАКЛЮЧВАЩИ
БРАВИ ЗА ВРАТИ
ДРЪЖКИ ЗА БРАВИ
СЕКРЕТНИ ПАТРОНИ
КАТИНАРИ
РЕЗЕТА
ПОЩЕНСКИ КУТИИ, ДРУГИ
АВТОМАТИ
ЕЛЕМЕНТИ КРЕПЕЖНИ
ВИНТОВЕ
БОЛТОВЕ
АНКЕРИ
ШПИЛКИ
ГАЙКИ
ШАЙБИ
ДЮБЕЛИ, КРЪСТЧЕТА, КЛИНЧЕТА
НИТОВЕ
СКОБИ
ПЛАНКИ
ПАНТИ
КОНЗОЛИ, РАВТОНОСАЧИ
КУКИ И ПИТОНИ
КОЛЕЛА
КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЕЛЕМЕНТИ МЕБЕЛНИ
МЕБЕЛЕН ОБКОВ
ЕЛЕМЕНТИ ТАКЕЛАЖНИ
ОБТЕГАЧИ,КЛИПСОВЕ,КАРАБИНКИ
ХАЛКИ, МАКАРИ
ВЪЖЕТА, ВЕРИГИ
КОЛАНИ И ЛЕБЕДКИ
АБРАЗИВИ
ШКУРКА РУЛОННА
ШКУРКА ЛИСТ ВОДНА,СУХА
ШКУРКА ГЪБА, ШЛАЙЕРИ
ШКУРКА СИЛИЦИЕВА
ИНСТРУМЕНТИ
ИНСТРУМЕНТИ РЪЧНИ
ОТВЕРТКИ
НАКРАЙНИЦИ ЗА ОТВЕРТКИ
КЛЕЩИ
ШЕСТОГРАМИ
НИТАЧКИ
ТАКЕРИ,СКОБИ
НОЖИЦИ АРМАТУРНИ,ЛАМАРИНА
ТРИОНИ,НОЖОВКИ И КОНСУМАТИВ
ЧУКОВЕ, ТЕСЛИ, БРУСОВЕ
НИВЕЛИРИ, МАСТАРИ
ПИЛИ, РЕНДЕТА, ДЛЕТА
ПИСТОЛЕТИ ЗА ПЯНА,СИЛИКОН,САЛАМИ
ТЕЛЕНИ ЧЕТКИ
НОЖОВЕ МАКЕТНИ
РОЛЕТКИ, ИЗМЕРВАТЕЛНИ МЕХАНИЧНИ
ИЗМЕРВАТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ФЛАШКИ МЕТЧИЦИ
КЛЮЧОВЕ РАЗДВИЖНИ
ИНСТРУМЕНТИ АВТО
КЛЮЧОВЕ
КОМЛЕКТИ ВЛОЖКИ,АКСЕСОАРИ
КРИКОВЕ,КАБЕЛИ,ВЪЖЕТА
ПОМПИ АВТОМОБИЛНИ
МАСЛЬОНКА, ТАКАЛАМИТ
СКОБИ АВТО
ИНСТРУМЕНТИ ГАЗОВИ
ГОРЕЛКИ
ИНСТРУМЕНТИ СТРОИТЕЛНИ
ШПАКЛИ
МИСТРИИ
МАЛАМАШКИ
СТЯГИ, МЕНГЕМЕ
БЪРКАЛКИ
МАРКИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ
КОРИТА И КОФИ
КОЛИЧКИ
КОЗИКРАК
ИНСТРУМЕНТИ БОЯДЖИЙСКИ
ЧЕТКИ
ВАЛЯЦИ
ТЕЛЕСКОПИ
ВАНИЧКИ
МАШИНКИ БОЯ
ИНСТРУМЕНТИ ГРАДИНСКИ
ГРАДИНСКИ СЕЧИВА
ДРЪЖКИ ЗА СЕЧИВА
НОЖИЦИ ГРАДИНСКИ
КОМПЛЕКТИ ГРАДИНСКИ
АКСЕСОАРИ ГРАДИНСКИ
ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
МАСКИ
КАСКИ
ОЧИЛА
РЪКАВИЦИ
ОБУВКИ, БОТУШИ
РАБОТНО ОБЛЕКЛО
ДЪЖДОБРАНИ
НАКОЛЕНКИ
ВиК
ВОДОПРОВОДНИ -ТРЪБИ,ФИТИНГИ, АКСЕСОАРИ
ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕН
ФИТИНГИ,КРАНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕН
ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕН
ФИТИНГИ,КРАНОВЕ ПОЛИЕТИЛЕН
ФИТИНГИ ПОЦИНКОВАНИ
ФИТИНГИ МЕСИНГ/НИКЕЛ
ФИТИНГИ СТОМАНЕНИ/МЕСИНГ/НИКЕЛ
КРАНОВЕ,КАНЕЛКИ,ФИЛТРИ
УПЛЪТНЕНИЯ РАЗНИ, РЕДУКЦИИ
ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ
ВОДОМЕРИ
СКОБИ ТРЪБИ
КАНАЛИЗАЦИЯ-ТРЪБИ,ФИТИНГИ, АКСЕСОАРИ
ТРЪБИ PVC
ФИТИНГИ PVC
КАНАЛИ ОТВОДНИТЕЛНИ
ШАХТИ ОТВОДНИТЕЛНИ
СИФОНИ
СИФОНИ ПОДОВИ
СИФОНИ ЗА УМИВАЛНИК
ГОФРИРАНИ ВРЪЗКИ
МАНШОНИ
СМЕСИТЕЛИ И АКСЕСОАРИ
СМЕСИТЕЛИ ЗА КУХНЯ
СМЕСИТЕЛИ ЗА ВАНА, БИДЕ
СМЕСИТЕЛИ ЗА УМИВАЛНИК
АКСЕСОАРИ ЗА СМЕСИТЕЛ
ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВИК
ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ- ПОЛИЕТИЛЕН
ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ- ГУМА
ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ
КОТЛИ
КОТЛИ
КАМИНИ
ПЕЧКИ
КЮНЦИ, АКСЕСОАРИ
ПОМПИ
ЮПС, АКСЕСОАРИ
РАДИАТОРИ
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ
ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ
ЛИРИ ЗА БАНЯ
РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ
ОТОПЛЕНИЕ-ТРЪБИ,ФИТИНГИ, АКСЕСОАРИ
ТРЪБИ АЛ. ВЛ
ФИТИНГИ АЛ. ВЛ
ТРЪБИ МЕДНИ
ФИТИНГИ МЕДНИ ТРЪБИ
РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ
ПРЕДПАЗНИ И КОНТРОЛНИ УРЕДИ
КОЛЕКТОРИ
РАДИАТОРНИ АКСЕСОАРИ
ВЪЗДУХОВОДИ
ВЪЗДУХОВОДИ АЛУМИНИЕВИ
ВЪЗДУХОВОДИ НЕРЪЖДАЕМИ
ИНТЕРИОР
ПОДОВИ ПОКРИТИЯ
ГРАНИТОГРЕС
ФАЯНС, ТЕРАКОТ
ЛАЙСНИ ДЕКОРАТИВНИ
ПАРКЕТ ЛАМИНИРАН, ПЪТЕКИ, МОКЕТИ, БАЛАТУМ
ПЕРВАЗИ, ЧАСТИ ЗА ПАРКЕТ
МИВКИ
МИВКИ АЛПАКА
МИВКИ ПЛАСТМАСОВИ
ТАВАННИ ПОКРИТИЯ
ПЛОСКОСТИ ТАВАННИ EPS,XPS
ПЕРВАЗИ ЗА ТАВАН
ПЛОСКОСТИ ПОЛИКАРБОНАТ
БАНЯ
МИВКИ
ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ
МОНОБЛОК
ПОРЦЕЛАНОВИ КАЗАНЧЕТА
ПЛАСТМАСОВИ КАЗАНЧЕТА
ПЪЛНЕЩИ И ИЗПРАЗВАЩИ М-МИ
ТОАЛЕТНИ ДЪСКИ
ШКАФЧЕТА ЗА БАНЯ
МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ
КОМПЛЕКТИ ЗА БАНЯ
АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
ВРАТИ
ВРАТИ ИНТЕРИОРНИ
ВРАТИ ОТДУШНИК
СТОКИ ЗА БИТА
ДЕКОРАЦИЯ
КОРНИЗИ
ЗАКАЧАЛКИ
МЕБЕЛНО ФОЛИО
ДОМАШНИ ПОТРЕБИ
КУХНЕНСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ
ПОЧИСТВАЩИ ИЗДЕЛИЯ
МУШАМИ ПОКРИВКИ
ДРУГИ
СТЪЛБИ
ДОМАКИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
СКЕЛЕТА
БАТЕРИИ
БАТЕРИИ
ПРАХОВЕ ЗА ПРАНЕ
ГРАДИНА
МАРКУЧИ
СКОБИ ВОДНИ СЪЕДИНЕНИЯ
ПИСТОЛЕТИ,АДАПТОРИ,РАЗПРЪСКВАЧИ
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
ПРЪСКАЧКИ
ЗАСЕНЧВАЩИ МРЕЖИ
МЕБЕЛИ ЗА ГРАДИНА
САКСИИ,САНДЪЧЕТА
БАРБЕКЮ
УПЛЪТНЕНИЯ,МРЕЖИ
УПЛЪТНЕНИТЕЛНИ ЛЕНТИ
МРЕЖИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Запитване

 
 

За връзка с нас

София, "Ботевградско шосе" 80-102

Тел.:(+359)(2) 946 40 20
Факс:(+359)(2) 946 40 20
GSM:(+359) 885 835 479
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.